Najlepsze akcje ropy naftowej do kupienia już teraz

Ceny ropy naftowej zanotowały epicki powrót. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosły one o prawie 100% i zbliżają się do poziomu 80 dolarów za baryłkę. Są nawet wyżej od dna, kiedy to zanotowano spadek do dna w pierwszych dniach pandemii w zeszłym roku.

Biorąc pod uwagę odbijający się popyt i powolny powrót podaży, ceny ropy naftowej mogą mieć jeszcze wiele ruchu w górę przed sobą. Krótko mówiąc, zapasy ropy naftowej generują lawinę przepływów pieniężnych.

Wielu producentów ropy wykorzystuje te pieniądze na spłatę zadłużenia i powrót na solidny grunt po trudnym okresie. Inni jednak zaczynają zwracać inwestorom większą część swoich zysków. Devon Energy (NYSE:DVN) jest liderem w tym zakresie i dlatego jest to obecnie moja najlepsza akcja na rynku ropy naftowej do kupienia.

Początek czegoś wyjątkowego

Devon Energy rozpoczął rok 2021 od zakończenia transformacyjnej fuzji z WPX Energy. Połączenie to zwiększyło skalę działalności i obniżyło koszty, co pozwoliło na uzyskanie większych wolnych przepływów pieniężnych. Devon opracował plan zwrotu znacznej części tych środków inwestorom poprzez uruchomienie pierwszego w branży programu stałej plus zmiennej dywidendy.

W ramach tej strategii spółka regularnie wypłacałaby akcjonariuszom podstawową dywidendę, którą mogłaby utrzymać przy niższych cenach ropy. Ponadto, Devon będzie wypłacał co kwartał zmienne dywidendy specjalne, uzależnione od wolnych przepływów pieniężnych, sytuacji finansowej i perspektyw cen ropy.

Spółka ustaliła stopę zmiennej dywidendy na poziomie do 50% nadwyżki wolnych środków pieniężnych w każdym kwartale. Spółka oblicza tę liczbę jako wolne przepływy pieniężne po pokryciu wydatków kapitałowych i dywidendy podstawowej. Devon ma możliwość wykorzystania pozostałych środków na wzmocnienie i tak już silnego bilansu lub odkupienie akcji.

Rosnący strumień

Devon nie mógł trafić lepiej w czas rozpoczęcia programu zmiennej dywidendy, biorąc pod uwagę wzrost cen ropy w tym roku. W pierwszym kwartale spółka wygenerowała 260 mln USD wolnych przepływów pieniężnych.

Pozwoliło to na wypłatę dywidendy w wysokości 0,34 USD na akcję (0,11 USD kwartalnej dywidendy podstawowej plus 0,23 USD dywidendy zmiennej na akcję). Tymczasem w drugim kwartale nadwyżka wolnych przepływów pieniężnych wzrosła do 515 mln USD, co pozwoliło spółce zwiększyć łączną kwotę dywidendy o 44% do 0,49 USD na akcję.

Głównym czynnikiem napędzającym wzrost dywidendy były rosnące ceny ropy naftowej. W drugim kwartale Devon sprzedawał swoją ropę po średniej cenie 50,34 USD za baryłkę, co oznacza poprawę do 46,15 USD za baryłkę w pierwszym kwartale. Spółka osiągałaby jeszcze wyższą cenę, gdyby nie posiadała zabezpieczeń przed spadkiem cen ropy.

W najbliższym czasie zabezpieczenia te będą działały jako czynnik negatywny, ale w przyszłym roku zaczną się kończyć. Przepływy pieniężne Devonu powinny więc nadal rosnąć, nawet jeśli ceny ropy oddadzą część swoich ostatnich zysków.

To nastawia akcjonariuszy spółki na jeszcze większy zastrzyk dywidendy w kolejnych kwartałach. Przy 80 USD ropy, Devon mógłby wypłacić ogromną dywidendę w drugiej połowie tego roku. Przy obecnej cenie akcji, spółka notowana jest na poziomie 24% wolnych przepływów pieniężnych przy cenie za ropę 80 USD.

Zakładając, że połowę tej kwoty wypłaconoby w formie dywidendy, jego rentowność dywidendowa wyniosłaby około 12%. To sprawia, że jest to największa potencjalna szansa na zysk z dywidendy wśród spółek z indeksu S&P 500.

W międzyczasie, w miarę wycofywania się obecnych zabezpieczeń cen ropy naftowej, a także w związku z inicjatywami oszczędnościowymi związanymi z fuzją, Devon może osiągnąć jeszcze większe zyski z przepływów pieniężnych w przyszłości. Przy cenie ropy 80 USD, spółka ma szansę na 34% zysk z przepływów pieniężnych.

Tymczasem, nawet gdyby cena ropy spadła do 60 USD za baryłkę, rentowność wolnych przepływów pieniężnych wyniosłaby ponad 20%. Z uwagi na ten wzrost, Devon może w przyszłości wypłacić jeszcze więcej wolnych środków pieniężnych w formie zmiennej dywidendy. Ze względu na niepewność popytu spółka nie będzie jednak przeznaczać zbyt dużego kapitału na wzrost produkcji.

Tymczasem spółka osiągnęła już docelowy poziom dźwigni finansowej. W związku z tym a mniej możliwości zagospodarowania wolnych środków pieniężnych. Mogłaby odkupić akcje, dokonać przejęć lub wypłacić więcej w formie dywidendy.

Najlepszy sposób na skorzystanie z wyższych cen ropy

Devon Energy pozwala inwestorom niemal natychmiast skorzystać z wyższych cen ropy naftowej. Dzieje się tak dlatego, że program zmiennej dywidendy spółki rośnie wraz z cenami ropy naftowej.

Ta krótkoterminowa wypłata i potencjał wzrostowy sprawiają, że Devon wyróżnia się jako najlepsza spółka naftowa do kupienia w chwili obecnej, czyli w okresie, który wydaje się być czasem utrzymujących się wyższych cen ropy naftowej.

Gregoire Blanchard

Author: Gregoire Blanchard

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *