Wdrożenie technologii blockchain w publicznych instytucjach finansowych może spowodować zauważalne zmniejszenie liczby oszustw

Oficjalne Forum Instytucji Walutowych i Finansowych (OMFIF), niezależny globalny think tank zajmujący się bankowością centralną i polityką gospodarczą, opublikował raport, w którym przekonuje, że technologia blockchain, po wdrożeniu do systemu zarządzania finansami publicznymi, może dostarczyć informacji niezbędnych do „formułowania i projektowania polityki fiskalnej.”

Aktualizacja zarządzania finansami publicznymi wykorzystująca blockchain, jak stwierdzono w dokumencie opublikowanym we wtorek przez OMFIF, może pomóc rządom w wykrywaniu możliwych przypadków korupcji i marnotrawstwa, zapewniając „lepszą przejrzystość i identyfikowalność płatności.” Według artykułu, technologia może być w stanie pomóc w zapobieganiu kradzieży gotówki, która rośnie na całym świecie w wyniku incydentów takich jak ransomware i zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem.

Ryzyko kradzieży z powodu oszustw związanych z fakturami zostało zmniejszone w wyniku tego, że użytkownicy mogą teraz dokonywać płatności za pomocą „kliknięcia przycisku”, zamiast przekazywać wrażliwe informacje. Think tank zauważył również, że przy istniejącym systemie dla cyfrowej waluty banku centralnego, „pozycja finansowa rządu” może być jasna. Użycie zaktualizowanego systemu, który jest oparty na technologii blockchain, może umożliwić osiągnięcie przejrzystości w wydatkach publicznych.

Konkluzja artykułu była taka, że „chociaż waluta cyfrowa pięknie pasowałaby do tego rodzaju systemu, to z całą pewnością nie jest to potrzeba.” [Citation needed] Aby cieszyć się korzyściami płynącymi z [zarządzania finansami publicznymi], nie ma wymogu wprowadzania jakichkolwiek zmian w infrastrukturze płatniczej. Dodatkowo, rządy byłyby w stanie lepiej zarządzać swoimi zasobami finansowymi i dokonywać dokładnych prognoz dotyczących ich przyszłych pozycji pieniężnych.

Cypher Mind HQ

Według analizy Ernst & Young Global opublikowanej w dokumencie, wykorzystanie technologii blockchain dla finansów publicznych „może zmniejszyć administracyjne koszty ogólne związane z uzgodnieniami finansowymi, monitorowaniem i raportowaniem.” Poprzez osadzenie w systemie różnych warunków biznesowych lub kryteriów kwalifikowalności i zgodności, inteligentne kontrakty mogą być w stanie zautomatyzować kontrole procesów transakcyjnych. Podczas współpracy z rządem, zastosowanie zautomatyzowanego monitorowania i raportowania mogłoby spowodować znaczne obniżenie kosztów dla partnerów.

Od czasu założenia organizacji w 2010 roku OMFIF opracował szereg badań na temat technologii blockchain i walut cyfrowych. Instytut założył Cyfrowy Instytut Walutowy w 2020 roku z zamiarem ułatwienia płatności CBDC w całym sektorze detalicznym i hurtowym oraz wypełnienia luki między konwencjonalnymi instytucjami finansowymi a walutami cyfrowymi.

 

Author: Isacco Genovesi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *