Wydatki na kartę Visa Crypto.com wzrosły o 55% na użytkownika w 2020 r., a wydatki online wzrosły o 117%

Po raz pierwszy Crypto.com udostępnia dane transakcyjne dotyczące swojej karty Visa, pokazując silny wzrost ogólnych wydatków użytkowników, zwłaszcza w przypadku zakupów online i transakcji międzynarodowych.

Crypto.com opublikowało dziś raport Consumer Spending Insights Report for 2020, zawierający szczegółowe informacje na temat trendów i danych dotyczących wydatków związanych z kartą Visa – najpowszechniej dostępną kartą tego typu na świecie. Raport, będący pierwszym spojrzeniem na trendy w wydatkach związanych z kartą Visa Crypto.com, wykazał, że całkowite wydatki na użytkownika w 2020 roku wzrosły o 55% rok do roku, przy 117% wzroście wydatków online w stosunku do ogólnego wzrostu wydatków, zwłaszcza w kategoriach: mieszkanie, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły spożywcze i transakcje transgraniczne. Posiadacze kart dokonywali zakupów u sprzedawców w 143 krajach, z czego prawie połowa w Stanach Zjednoczonych (24%) lub w Wielkiej Brytanii (23%). Raport ujawnia silny ogólny wzrost dla karty oraz znaczące zmiany w zwyczajach wydatków użytkowników wynikające z pandemii.

Gdy pandemia zaczęła rozprzestrzeniać się na całym świecie na początku ubiegłego roku, wydatki za pomocą karty Crypto.com Visa Card podążały podobną trajektorią do indeksu zaufania konsumentów OECD (patrz wykres poniżej), przy czym spadki w obu przypadkach wystąpiły w pierwszych czterech miesiącach 2020 roku. Wraz z powrotem zaufania konsumentów (żółta linia), wydatki na kartę Crypto.com Visa w przeliczeniu na użytkownika (niebieska linia) szybko wróciły do normy, kończąc rok z wydatkami o 55% większymi niż w 2019 r.

Kategorie wydatków

Cypher Mind HQ

Wśród wszystkich kategorii wydatków na kartę Crypto.com Visa w 2020 r. największy wzrost odnotowały artykuły spożywcze, które zwiększyły się w ciągu roku z 17% do 20%. Tymczasem udział wydatków na restauracje i transport spadł poniżej 10% (patrz wykres poniżej).

Na zwyczaje zakupowe wpłynęły również ograniczenia graniczne i kwarantanny, ponieważ miliardy ludzi zostały zmuszone do ograniczenia podróży i aktywności osobistej. W porównaniu z ogólnym wzrostem, wydatki na mieszkania i artykuły gospodarstwa domowego wzrosły o 47% w 2020 roku, podczas gdy wydatki na hotele i gastronomię pozostały w tyle ze spadkiem o 21%. Dodatkowo, wydatki na podróże, posiłki i bilety w 2020 roku odnotowały znaczny spadek, przy czym wydatki na bilety doświadczyły największego spadku na poziomie -50% od 2019 roku.

Online vs. Stacjonarnie

Wydatki online z kartą Crypto.com Visa wzrosły o 117% w stosunku do ogólnego wzrostu. Pomimo pandemii, wydatki w sklepach również wzrosły, ale o bardziej umiarkowane 33%, co wskazuje na ogólny wzrost wykorzystania karty do szerokiego zakresu zakupów.

Wprowadzona po raz pierwszy w Singapurze w 2018 r. karta Crypto.com Visa Card jest największym programem kart Visa tego rodzaju i jest obecnie dostępna w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, 31 krajach w Europie oraz w regionie APAC. W ubiegłym miesiącu Crypto.com rozszerzyło swoje partnerstwo z Visa, która przyznała firmie członkostwo Visa principal. To nowe partnerstwo umożliwia Crypto.com rozpoczęcie bezpośredniego wydawania kart w Australii i pozwala firmie nawiązać bezpośrednie relacje z posiadaczami kart. Crypto.com planuje rozszerzyć swój program kart na wiele innych rynków na całym świecie, a w tym miesiącu rozpoczęła oferowanie wirtualnych kart w Europie, dzięki czemu użytkownicy mogą zacząć wydawać pieniądze bez czekania na przybycie ich fizycznych kart.

image Valentin Baciu / Shutterstock.com

Author: Michael Ellis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *